Algemene voorwaarden van MovieZilla.org

DOOR DE MovieZilla.org WEBSITE TE GEBRUIKEN, KUNT U AKKOORD GAAN MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

 

Welkom bij de MovieZilla.org-website. Via de site heeft u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten: (a) software ("Software"); (b) webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's, grafische afbeeldingen, illustraties, audio- of videoclips, flash-animatie en documenten ("Materialen"). Software, materialen en andere informatie worden gezamenlijk "Inhoud" genoemd. Door de Site of de Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de volgende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site en de Inhoud die op of via de Site wordt geboden ("Voorwaarden van gebruik ") en ons privacybeleid. MovieZilla.org Software Studio ("Wij" of "MovieZilla.org") kan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk moment herzien zonder kennisgeving aan u. De herziene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid worden van kracht zodra deze worden gepubliceerd.

 

1. Gebruik van software

Uw gebruik van de Software is onderworpen aan alle overeenkomsten zoals een licentieovereenkomst of gebruikersovereenkomst die wordt meegeleverd met of deel uitmaakt van de Software. In het geval dat de Software wordt aangeboden op of via de Site en niet is gelicentieerd voor uw gebruik door Licentievoorwaarden die specifiek zijn voor de Software, mag u de Software gebruiken met inachtneming van het volgende:

 

·De Software mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;

·De Software mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd;

·De software wordt mogelijk niet opnieuw verdeeld.

 

2. Gebruik van materialen

U mag materialen die door MovieZilla.org worden gepubliceerd of uitgezonden op de Site of die ter download beschikbaar zijn via de Site, downloaden, opslaan, weergeven op uw computer, bekijken, beluisteren, afspelen en afdrukken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

·De materialen mogen alleen worden gebruikt voor uw persoonlijke, informatieve, interne, niet-commerciële doeleinden;

·De Materialen mogen op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd;

·De materialen mogen niet opnieuw worden verdeeld;

·U mag geen auteursrechtelijke of andere eigendomsberichten verwijderen die zijn opgenomen in de documenten en informatie;

 

De rechten die hierboven zijn gespecificeerd om de op deze site beschikbare materialen te bekijken, te downloaden en af te drukken, zijn niet van toepassing op het ontwerp of de lay-out van deze site.

 

3. Reservering van rechten

De Site en Inhoud die op of via de Site worden aangeboden, zijn de intellectuele eigendom en auteursrechtelijk beschermde werken van MovieZilla.org. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend met betrekking tot de Site en Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, zijn voorbehouden. Alle inhoud wordt aangeboden op basis van de huidige stand van zaken en zoals beschikbaar en MovieZilla.org behoudt zich het recht voor om de toestemmingen die u in bovenstaande gedeelten 1 en 2 hierboven zijn verleend en uw gebruik van de inhoud op elk gewenst moment te beëindigen.

 

Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

MovieZilla.org neemt voorzorgsmaatregelen - inclusief administratieve, technische en fysieke maatregelen - om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 

MovieZilla.org maakt gebruik van een beveiligde server die wordt gehost door Paypal, SWREG en andere externe creditcardverwerkers die alle persoonlijke gegevens van de klant coderen, inclusief naam, adres, creditcardnummer, vervaldatum, etc. voordat deze naar ons wordt verzonden. Versleuteling werkt om elk kwaadaardig gebruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

 

U kunt ons helpen door ook voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u op internet bent. Wijzig uw wachtwoorden vaak met een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige webbrowser zoals Safari gebruikt.

 

 

4. Beëindiging van gebruik

MovieZilla.org kan, naar eigen goeddunken, op elk moment stoppen met het verstrekken of beperken van toegang tot de Site, alle delen van de Site of Inhoud die op of via de Site worden aangeboden. U stemt ermee in dat MovieZilla.org, naar eigen goeddunken, op elk moment uw toegang tot of gebruik van de Site of enige Inhoud mag beëindigen of beperken. MovieZilla.org zal uw toegang tot of gebruik van de Site beëindigen of beperken als u onder de juiste omstandigheden vaststelt dat u herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van derden. U stemt ermee in dat MovieZilla.org niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging of beperking van uw toegang tot of gebruik van de Site of enige Inhoud.

 

 

5. Privacybeleid

MovieZilla.org maakt zich zorgen over uw privacy en heeft een beleid ontwikkeld om privacykwesties aan te pakken. Raadpleeg het Privacybeleid van MovieZilla.org voor meer informatie. Alle persoonlijke informatie die op deze Site wordt verzameld, kan wereldwijd worden bekeken en opgeslagen en wordt behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van MovieZilla.org.

 

 

6. Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met MovieZilla.org.


Hallo daar

Vraag ons alles, of deel uw feedback